Akce a události Klub   Hřiště   A - tým   Mládež   Partneři   Kontakt  

Sportoviště a dětské hřiště

Hrací travnatá plocha je vybavena moderním automatickým závlahovým systémem se zachytávací nádrží na děšťovou vodu. Prostor lemují na jihozápadní delší straně dřevěné lavičky bez opěradel a za nimi vzrostlé stromy (borovice, smrky, lípy, břízy a jiné). Na opačné straně vede nová cyklostezka zbudovaná v letech 2014 - 2015 ve směru na Tatce - i zde bývaly stejné dřevěné lavičky, které však musely ustoupit její výstabě. Kratší severozápadní strana (za horní bránou) je chráněná vysokými borovicemi.

Součástí je veřejně dostupné sportoviště - vyasfaltovaná plocha pro nohejbal, volejbal, tenis či trénink košíkové a také krásně vybavené dětské hřiště pro nejmenší.

V areálu jsou fotbalové kabiny pro sportovce vybavené šatnami pro domácí, hosty i rozhodčí a společnými sprchami.. Dále se uvnitř nachází malá klubovna s krbem, kuchyňka a sklep, z venku jsou pak přístupné pánské a dámské toalety. Součástí kabin je zastřešené malé posezení, za příznivého počasí je možné využít také stoly a lavičky na prostranství s venkovní udírnou. Pro občerstvení hostů se využívá výše zmíněné udírny či malé kuchyňky v kabinách k výdeji nápojů, aj.. 

Kromě sportovních utkání se zde pořádají i společenské události jako např. dětský den, memoriál Karla Čápa či soukromé oslavy.

Hřiště a kabiny v roce 2017
Fotografii poskytla paní Nikola Douděrová

Historie

 • První hrací plochu (přesněji řečeno svou louku) pronajal sportovcům na „Opatové“ pan Václav Boček z č. p. 26 za roční pronájem 100 Kč někdy okolo roku 1933. Nacházelo se cca 500m od odbočky po pravé straně dnešního nadjezdu přes D11 na silnici směr Sadská. Na hřiště se z obce chodilo cestou "Vránovkou" přes lávku, u které byla stavidla na zavodňování luk - bylo to velmi daleko a vydrželo zde jen asi 2 roky.
   
 • Druhé fotbalové hřiště leželo na obecní louce za rybníkem mezi cestou do „Ameriky“ a struhou, v tu dobu jej ze čtyř stran obklopovala voda a tak se z ní hrací balón stále lovil. Na západní straně bývalého hřiště je ještě dnes množství bříz, které ho ohraničovaly.  Zde bylo asi do roku 1946.
   
 • Od roku 1947 se v pořadí třetí fotbalové hřiště nacházelo ve směru na Tatce za domem č. p. 75 (bývalým statkem Soběslavových), kde bydleli Bradovi.
   
 • Za několik let poté došlo k přemístění hrací plochy na čtvtré místo, které bychom našli též ve směru k vlakové zastávce Tatce, hned za posledním domem ve statku č. p. 46 a stodolami na poli. Tato hrací plocha sloužila sportovcům asi do roku 1960.
   
 • Současné (páté) fotbalové hřiště leží ve směru na Tatce po levé straně silnice. Nachází se v místě dříve nazývanému „Bačov“, přes který vedla cesta přes pole směrem ke dráze. Polnosti v minulosti patřily rodině Vozábových, později byly znárodněny. Dnes se hřiště nachází zhruba na parcelních číslech 285/1 a 282/9 - současným vlastníkem pozemků je pan Václav Říha z Nymburka. Obec Milčice se pokoušela pozemky získat do svého vlastnictví a s majitelem domluvit směnu za jiné v držení obce, bohužel se to zatím nepodařilo.
  • Na počátku 60. let byly svépomocí členy a přáteli milčického fotbalu postaveny zděné kabiny fotbalistů, dnes stojící na pozemku č. 284 coby objekt občanské vybavenosti v majetku obce Milčice. Na jejich stavbu se použil materiál ze zbourané obecní kůlny.
  • V roce 1997 došlo k oplocení kabin, aby se zamezilo krádežím či ničení sportovního vybavení.
  • V září 2006 bylo vybudováno dětské hřiště pro nejmenší fanoušky.
  • Během roku 2016 provedl na své náklady a ve své dobrovolnosti odplevelení a dosev Ing. Miloš Král, nový majitel bývalého Vavákova statku.
  • V létě 2017 došlo ke zhotovení ochranných sítí za oběma bránami - výstavbu si zajistili sami členové AFK Milčice.
  • Celá léta zdejší fotbalisty trápil špatný stav trávníku, který je (ač pravidelně sečený) nerovný, velmi tvrdý, suchý, zaplevelený a drnovitý. Hlavní příčinou je především kvalita půdy, nedostatečná závlaha a absence dosevů, vertikutací či hnojení - protože se však nejedná o pozemek obecní, nýbrž v zapůjče od soukromého vlastníka, nebylo možné získat z dotací větší množství financí na jeho obnovu. Na podzim 2017 se uskutečnil velký projekt - za nemalého materiálového i pracovního přispění firmy Ing. Miloše Krále a spousty hodin dobrovolné práce některých členů AFK i lidí z obce došlo k realizaci automatického moderního zavlažovacího systému celého hřiště.
3. fotbalové hřiště v Milčicích "za Bradovými" v 50. letech bylo využíváno mj. také mládeží při hodinách 
tělesné výchovy, na hraní dětem či při setkávání občanů
Fotografii poskytla paní Eva Vyhlídalová
Současné fotbalové hřiště z počátku 60. let 20. století
Fotografii poskytl pan Svoboda (zeť Boženy Lukavcové - Zedníkové)
Instalace ochranných sítí za branky a automatického zavlažování v roce 2017
Fotografii poskytl pan Vladimír Čechrák ml.